Přehled bonusů (včetně mazlíčků) a dovednosti v závodech

15.07.2011 08:39

Bonus je hodnota, která se přičítá k dovednostem v případě, že koně vyšleme do závodu.

Jak už bylo řečeno jinde, v závodech se sčítají veškeré dovednosti koní i s bonusy a výsledné číslo rozhoduje o vítězi.

 

Tabulka č.1 - Dovednosti v závodech

Závod/ dovednost

Závod klus

Závod cval

Drezura

Překážk. dostih

Parkur
Výdrž

    o  
Rychlost  x  x      x
Drezura  x  x  o x  x
Cval    o  x    
Klus o    x    
Skok        x  o

 Vysvětlivky k tabulce č.1:

 x-dovednost se do závodu počítá, ale nerozhoduje o úrovni obtížnosti závodu

 o-dovednost, která rozhoduje o tom, do jak obtížného závodu se kůň přihlásí

Stejné dovednosti se uplatňují i v Grand Prix

 

Bonusy lze získat různými způsoby: bonusy získává kůň od jezdeckého centra ať už v podobě bonusů JC, nebo na jeho loukách a v boxech (kvalita JC nemá vliv na pravděpodobnost, že kůň něco najde). Další bonusy přináší výbava koně: podkovy, sedlo, uzdečka. Nejvíce bonusů lze získat pomocí předmětů z černého trhu. Bonusy přináší i zvířecí kamarádi, ale musí být probuzení! Zde najdeš několik tabulet s přehledem bonusů:

 

Tabulka č.2: Bonusy jezdeckých center

  Bonusy JC Bič Deka pod sedlo Tuba maziva Podkovy MF
Výdrž
    +4 +8 +2
Rychlost     +4 +8 +2
Drezura   +8      
Cval +0-7        
Klus +0-7        
Skok +0-7        

 

Tabulka č.3.: Vybavení

Vybavení na míru Sedlo                Podkovy Uzdečka    
Výdrž   +2  
Rychlost +6 +2  
Drezura +6    
Cval     +4
Klus     +4
Skok +6    
Atalantův balíček Atalantovo sedlo Athenina uzdečka Hephaestovy podkovy
Výdrž     +9
Rychlost +9   +9
Drezura +9 +9  
Cval   +6  
Klus   +6  
Skok +9    
Poseidonův balíček Poseidonovo sedlo Posedonova uzdečka Poseidonovy podkovy
Výdrž   +12  
Rychlost     +12
Drezura   +12  
Cval +12    
Klus +12    
Skok +12    

 

Tabulka č.4: Další bonusy

  Krev medusy Zlaté jablko Boreinova lonž Zlaté ostruhy Daphininy vavříny
Výdrž +3 +5   +9  
Rychlost +4 +5   +9 +6
Drezura +4 +5 +6 +9 +6
Cval   +5 +8 +9  
klus   +5 +8 +9  
Skok   +5   +9 +6

 

  Mořský koník Eolův vítr Posedonovy šupiny Jiné Kastrace Jedno- rožec
Výdrž     +5   +8  
Rychlost     +5   +8  
Drezura +6   +5   +8 +6
Cval   +9 +5      
Klus   +9 +5      
Skok   +9 +5      

 

Tabulka č.5: Bonusy zvířecích kamarádů

Zvířátko Bonus v drezuře Další výhody (za hodinu hraní)
Koza +2 4 Equus
Opice +6 4 Equus
Králík +3 6 Equus
Vlaštovka +5 0,06 dovedno
Ovce +8 0,09 dovedností
Želva +10 15 Equus
Veverka +2 0,12 dovedností
Pes +15 0,15 dovedností
Žába +12 12 Equus
Klokan +8 0,09 dovedností
     
Fénix +12

0,12 dovedností

25 Equus

Gryf +14

0,15 dovedností

30 Equus

Drak +16 ?

Vysvětlivky k tabulce č.5: žlutá barva označuje mazlíčky přidávající Equus, modrá barva značí zisk dovedností, zelená božské mazlíčky, kteří přidávají Equus i dovednosti.