FAQ - jak na prezentace

  • Co je HTML a časté komplikace

HTML (HyperText Markup Language) je kódovací (značkovací) jazyk, kterým prohlížeči definujeme, co, jak a kde má zobrazit. K tomu používá značky, takzvané tagy, které se vpisují do špičatých závorek < a >. Používají se tagy nepárové a párové (uzavírají se pomocí lomítka / ). Díky těm druhým se nám může očas stát, že se nám celý kód zboří a nefunguje správně a to v případě, kdy dojde k tzv. "zkřížení", nebo když párový tag není uzavřený.

Z toho důvodu nedoporučuji vkládat do prezentací formátovaný text (z Wordu, z webu...), nevkládat obrázky přetažením, ale jen pomocí url adresy atd. 

  • Jak vložit HTML (přepisovací)  prezentace

Na tomto webu si  můžete stáhnout některou z HTML prezentací. Jelikož je HTML text, prezentace si stahujete jako textový dokument (.doc).

Okopírujte celý!!! text dokumentu (vybrat vše - ctrl+A ) (kopírovat vybrané - ctrl+C)

Otevřete si úpravu své prezentace a přepněte na režim HTML (obrázek)

Vše, co je ještě v prezentaci smažte!

Vložte HTML kód zdokumentu (ctrl+V)

Uložte

  • Doporučení před úpravou HTML prezentací

Teprve pokud bez problémů uložíte prázdnou prezentaci, pusťte se do úprav.

Text vpisujte ručně, nekopírujte ho odnikud (viz Co je HTML a časté komplikace)

Dávejte pozor, abyste psali vždy do správného pole. Kontrolujte každý krok a pokud je něco špatně, vraťte poslední úpravu stisknutím kláves CTRL+Z)

Průběžně prezentaci ukládejte. Změny se projeví jen po uložení a zabráníte tak tomu, že byste museli celou prezentaci vyplňovat znova, protože se někde něco pokazilo.

Prezentaci průběžně zálohujte. Tzn. přepněte do HTML režimu, okopírujte celý text (ctrl+A, ctrl+C), vložte do textového editoru (word) a uložte. Pokud by se něco stalo, můžete kdykoli nahrát prezentaci ze zálohy. 

  • Jak vložit oddělovače

Oddělovače jsou pouze obrázky. Vkládáme je tedy stejně jako obrázek a to pomocí tlačítka pro vložení obrázku (obrázek) Do tabulky, která se po stisku tlačítka objeví (obrázek) vložíme url adresu (https://www.něco.cz). Je nutné, aby adresa obrázku začínala vždy na https://,pouze www. nestačí. Vložíme jeden obrázekpo druhém, odsazujeme klávesou Enter a podkaždý píšeme text.

Tyto prezentace jsou pěkné, přehledné a bezproblémové :)